Projektbeskrivning

Tornspiran på Hille kyrka har fått ny beklädnad. Ett inspirerande uppdrag med utsikt över Hilleslätten.