Projektbeskrivning

Vi har monterat total 87 paneler på två tak i Furuvik. Fabrikatet på panelerna är Longi och är 320 W. En optimerare, av fabrikat Solar Edge P300, är monterad så att varje panel kommunicerar med växelriktaren, Solar Edge 3-fas 25 kW, och lämnar uppgifter om producerad energi och status på respektive panel. Den informationen sammanställs och redovisas via en hemsida så fastighetsägaren hela tiden kan följa sina anläggningar och få ev avvikelser rapporterade.