Dalapalatset

Dalapalatset2019-12-13T16:08:36+01:00

Projektbeskrivning

Dalapalatset stod klart 1897. Under 2019 och 2020 byts den karakteristiska fjällplåten på tak och torn.

  • Dalapalatset