Projektbeskrivning

Här passerar Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagsbanan har ändstationer här. Ritades av stadsarkitekten Mårten Albert Spiering och uppfördes 1876–1877. På taket ligger koppar som sammanlagt har en vikt på ca 10 000 kg.