Projektbeskrivning

NY STADSDEL I SÖDRA GÄVLE.

I södra Gävle byggs en helt ny stadsdel, Södra Hemlingby. Här kommer cirka 500 nya bostäder i olika utföranden och upplåtelseformer att byggas. En ny busslinje kommer att gå igenom stadsdelen som även kommer att få ny skola och vårdcentral. Cykelväg kommer att länka ihop Södra Hemlingby med gamla Hemlingby och dess friluftsområde. Närheten till Hemlingby köpstad, samhällsservice, kommunikationer men även natur och friluftsliv gör stadsdelen till ett attraktivt bostadsområde. Brf Hämlingen består av 22 radhus och 10 parhus. Totalt 32 lägenheter. En gemensamhetslokal och ett miljörum. Gästrike Plåt har varit med och levererat tätskikt, sedum samt plåtarbeten till en takyta på 4 200 kvm. Projektet startade 2019 och slutfördes under 2020.