TAKSÄKERHET

takstegarigavle

Alla tak måste ibland underhållas och vid dessa tillfällen måste det vara säkert och tryggt att vistas där.
I Sverige har vi även lagar som ställer krav på säkerhet vid förflyttning på taket.
Gästrike Plåts lösningar på taksäkerhet innefattar bla väggstegar, säkerhetsstegar, takstegar, takbryggor och snö-rasskydd.

Våra taksäkerhetsprodukter och lösningar uppfyller anvisningarna och bestämmelserna i Boverkets byggregler, samt branschråd i Sverige.