SNÖSKOTTNING & TAKSKOTTNING

snow

Vi erbjuder dig bla takskottning samt hand-skottning. Vi är licensierade snöskottare inom ”Skotta säkert
Licensieringen är framtagen av Plåtslagarnas riksförbund i samarbete med försäkringsbolagen.

 

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.