ROTAVDRAG

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för rotarbeten medges med 30%.
Det är utföraren, i det här fallet vi på GÄSTRIKE PLÅT AB, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket.
Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.