BYGGNADSPLÅTSLAGERI

stosar

Gästrike Plåt AB är ett erkänt erfaret och kompetent plåtslageri som utför både omfattande arbeten till företag och mindre arbeten till privatpersoner. Våra åtaganden inom byggnadsplåtslageri berör allt inom branschen som tex:

  • TAKAVVATTNING (Hängrännor, stuprör mm)
  • TAKSÄKERHET
    (Snö-rasskydd, takstege, takbrygga, räcken)
  • BLECK OCH LISTER
  • SKORSTENSBESLAG
  • STOSAR